Staat uw eigen woning onder water, en heeft u verhuisplannen? Als uw eigen woning met verlies verkoopt – als de verkoopprijs lager is dan de eigen woning schuld – ontstaat een restschuld. De rente op die restschuld kunt u nog maximaal 15 jaar in aftrek brengen op uw inkomen in box 1. Ook als u geen nieuwe eigen woning koopt. U bent ook niet verplicht om de restschuld af te lossen.

Let op: de renteaftrek op de restschuld is uitsluitend mogelijk als deze schuld is ontstaan ná 28 oktober en vóór 1 januari 2018. Verkoopt u uw eigen woning op of ná 1 januari 2018, dan ontstaat er geen restschuld meer in de zin van de wet: er is dan ook geen renteaftrek meer mogelijk. Houdt daar rekening mee met uw verhuisplannen.