Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers aanspraak maken op jeugd-LIV. Deze tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor werknemers vanaf 18 tot 22 jaar die het wettelijk minimumloon verdienen.

Andere tegemoetkomingen die op 1 januari 2018 in werking treden, zijn de loonkostenvoordelen, onder andere voor de oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemer, doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.