PUTTEN Woonvoorziening Parelstaete aan de Kerkstraat in Putten wordt intern verbouwd. Dat maakt het mogelijk de groep van twintig cliënten te verdelen in drie groepen, waar ze tot nu toe gebruik moesten maken van één gezamenlijke ruimte. (Bron: Wijnand Kooijmans van De Puttenaer)

Door de splitsing kan nog betere zorg aan de bewoners worden gegeven. Stichting Sprank is een instelling die zorg geeft aan mensen met een verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking. ,,Het gaat om de lichamelijke verzorging, begeleiding, ondersteuning en sturing van deze bewoners.”

Aan de voorbereidingen voor de splitsing in drie groepen is wel anderhalf jaar aan voorbereiding vooraf gegaan. Men is blij dat verwanten ook een bijdrage leveren aan de verbouwing om op de kosten te besparen. Waar de grote zaken worden geregeld zijn er ook wensen ten aanzien van de wat kleinere zaken die het wooncomfort kunnen veraangenamen. Zo moet er een extra televisie komen, maar gaat het ook om een schilderijtje aan de muur en een schemerlamp.

WINTERFEEST
Om de benodigde gelden binnen te halen werd er op 28 december een Winterfeest gehouden. Veel (Puttense) bedrijven hebben zich als sponsor aangemeld.

Collega’s van Financieel en Fiscaal advies bureau Tweezaken uit Putten hebben de handen uit de mouwen gestoken en hamburgers gebakken voor het goede doel. Tevens heeft men gezelschapsspellen voor alle bewoners aangeboden. Namens Tweezaken vertelde Chris Jansen: ‘Wij vinden het erg belangrijk om betrokkenheid te tonen naar de maatschappij en ons steentje bij te dragen aan mensen die dat nodig hebben. Wij hoorde dat er behoefte was aan nieuwe spellen en wilden die graag aanbieden omdat dit de bewoners met elkaar verbindt en aan verbinden van mensen hechten wij veel waarde’.

Het winterfeest was uiteindelijk door de inzet van alle vrijwilligers en bewoners van de Parelstaete een groot succes!