Corona en antwoorden op arbeidsrechtelijke vragen

Mijn werknemer heeft contact gehad met een coronapatiënt en/of komt terug uit een risicogebied. Wat moet ik doen?

Als je werknemer ziekteverschijnselen heeft en zich ziek meldt, kan je als werkgever van de werknemer vragen dat hij contact opneemt met de huis- of bedrijfsarts. Als werkgever moet je aan een zieke werknemer die niet geschikt is om te werken, (minimaal 70% van) het loon doorbetalen. In de CAO en arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende of aanvullende bepalingen staan. Als een werknemer geen ziekteverschijnselen heeft, kan deze (volgens de richtlijnen van het RIVM) werken. De werkgever kan voor een preventieve quarantaine kiezen. In elk geval is het advies om werknemers tot en met 31 maart 2020 zoveel mogelijk vanuit huis te werken en externe contacten te beperken. En als thuiswerken niet mogelijk is, de werktijden zoveel mogelijk te spreiden over de dag.

 

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?    

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan de toegang weigeren tot de werkplek/ daarbij horen. Daarnaast is het advies aan u, als werkgever, om werknemers tot en met 31 maart zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.

 

Moet ik mijn werknemer doorbetalen tijdens (preventieve) quarantaine?

De werkgever moet de werknemer in loondienst doorbetalen tijdens quarantaine. Tijdens een preventieve quarantaine moeten de werknemers volledig worden doorbetaald. Als de werknemer ziek is en daardoor arbeidsongeschikt en als hij om die reden in quarantaine moet, geldt een minimale loondoorbetaling van 70%. In de CAO en de arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende of aanvullende bepalingen staan.

 

Wanneer kan ik een ontheffingsvergunning aanvragen in het kader van de werktijdverkortingsregeling?

De werkgever kan een beroep doen op de ontheffingsvergunning als gedurende minimaal 2 en maximaal 24 weken, ten minste 20% van de aan de werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet of naar verwachting niet kan worden benut. De werkgever kan de vergunning alleen aanvragen voor werknemers waarvoor de werkgever een loonbetalingsverplichting heeft. Voor algemene vragen over de regeling kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel via 0800-2117 of op kvk.nl/coronaloket.

 

Moet ik het loon van mijn werknemer doorbetalen als hij niet kan werken omdat de school/kinderopvang de deuren sluit?

Gaat een school of kinderopvang plotseling dicht, dan kan er sprake zijn van kortdurend calamiteitenverlof. De werknemer zal dit moeten melden bij de werkgever. De werkgever moet het loon tijdens het calamiteitenverlof doorbetalen. In de CAO kunnen afwijkende of aanvullende bepalingen staan. Hoe lang het calamiteitenverlof precies duurt, is niet wettelijk bepaald en afhankelijk van de specifieke situatie. Deze vorm van verlof is bedoeld als noodmaatregel en geldt daarom alleen voor de tijd die nodig is om opvang te regelen. Dit kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Als de werknemer geen opvang kan vinden, zal de werknemer(vakantie)verlof moeten opnemen of onbetaald verlof moeten aanvragen.

 

Kan ik mijn werknemer verplichten om vakantiedagen op te nemen?

De werkgever kan de werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Dit kan anders zijn als in de arbeidsovereenkomst of de CAO staat dat de werkgever een aantal verplichte vrije dagen kan aanwijzen.

 

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?    

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

  • Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
  • Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik direct weg. Geen handen schudden. Als u last heeft van milde gezondheidsklachten, zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden, moet u thuisblijven. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

 

Welk protocol geldt er op mijn werkplek?

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

 

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)?

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

 

Geldt de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook voor ZZP’ers? 

Ja. ZZP’ers kunnen gebruik maken van de BMKB als zij een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, V.O.F.’s en B.V.’s. Maar ZZP’ers hebben meestal een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

 

Vallen er groepen buiten de BMKB-regeling? Zo ja, op welke regelingen kunnen deze aanspraak maken?    

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, net als natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn ook uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Deze sectoren hebben hun eigen constellatie van ondersteunende instanties/regelingen. U kunt hierover informatie inwinnen bij het Kamer van Koophandel Adviesteam via het gratis telefoonnummer 0800-2117. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

 

De BMKB-regeling gaat in per eind maart. Wat kan ik nú doen?

Er is een korte implementatietijd nodig; de overheid voor aanpassing van de regeling en de banken voor aanpassing van hun ICT-systemen. Aanvragen die vóór 1 april binnenkomen waarvan de financiers een voormelding doen bij RVO, vallen onder deze verruiming. Zo zorgen we dat de ondernemers er zo snel mogelijk profijt van hebben. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

 

Wie bepaalt of ik bij een besmetting mijn zaak moet sluiten?    

Dat bepaalt de lokale- of nationale overheid.

 

Krijg ik schadevergoeding of compensatie voor een eventuele sluiting?  

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Er is wel een regeling voor werktijdverkorting, voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

 

Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?    

Heeft u als ondernemer vragen die niet worden beantwoord op deze website? Dan kunt u contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van KVK.

 

Bekijk ook:

Actuele informatie en meer veelgestelde vragen over het coronavirus.

 

Bron:

Rijksoverheid/coronavirus/veelgestelde vragen